Cookie policy

Zorgboog in Balans gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgbooginbalans.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Zorgboog in Balans toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
 

Vergoeding en werkwijze

Vergoeding

Eigen risico

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag. Als u start met therapie, wordt in principe het hele eigen risico opgemaakt.

Contract met zorgverzekeraar

Wij hebben in 2024 contracten met de meeste grote zorgverzekeraars (m.u.v. Menzis en SVZK).

Als wij een contract hebben met uw zorgverzekering, wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico) vanuit de basisverzekering. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Uw psycholoog kan u vertellen of hij een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekering, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. U ontvangt zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen en kunt de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langer durende behandelingen kan de psycholoog u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’. 

Afzeggen van afspraken

Voor afspraken die niet worden nagekomen en die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen wij €75,- in rekening brengen. U ontvangt hiervoor zelf een factuur, die niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Overzicht tarieven 2023
alttext

Werkwijze

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig, die moet zijn afgegeven voordat de behandeling start. De verwijzing moet aan een aantal regels voldoen. Uw psycholoog controleert dit van te voren. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Behandelingen

Enkele stoornissen zijn uitgesloten van behandeling uit het basispakket, evenals enkele behandelingen. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze stoornissen wel. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt en welke behandeltraject past bij uw klachten. De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Naast de gesprekken, worden ook een telefonisch consult, emailconsult, verslaglegging of overleg met de huisarts in rekening gebracht. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

alttext

Wachttijden

Per 1 Maart 2024 is de wachttijd gemiddeld 6 a 8 weken tot intake, afhankelijk van de hulpvraag. De behandeling start aansluitend. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).